Clubs moeten veilig sporten kunnen garanderen, zeker op het gebied van ongewenste intimiteiten Veiligheid in de sport is van het grootste belang. Het is essentieel dat sportclubs een veilige omgeving bieden waar sporters zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben zonder angst voor ongewenste intimiteiten.

Vooral jonge sporters zijn gebaat bij veiligheid

Dit geldt met name voor jonge sporters, die kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben tegen misbruik. Ongewenste intimiteiten kunnen vele vormen aannemen, zoals seksuele intimidatie, misbruik, pesten en geweld. Het is belangrijk dat sportclubs actief optreden tegen dit soort gedrag en maatregelen nemen om het te voorkomen.

Hoe kunnen clubs een veilige omgeving bieden?

Clubs kunnen zelf goed voorwaarden scheppen voor een veilige sportomgeving. Hierbij kunnen ze samenwerken met andere organisaties zoals scholen, gemeenten en sportbonden om een veilig sportklimaat te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van het creëren van een veilig sportklimaat is het trainen en opleiden van coaches, trainers en vrijwilligers. Zij moeten kennis hebben van de regels en richtlijnen met betrekking tot ongewenste intimiteiten en weten hoe ze hiermee moeten omgaan.

Gedragscodes

Daarnaast moeten er duidelijke gedragscodes worden opgesteld waar iedereen binnen de club zich aan moet houden. Deze gedragscodes dienen als richtlijn en geven aan wat wel en niet acceptabel gedrag is. De sportclub moet ook zorgen voor een open cultuur waarin sporters zich veilig voelen om hun zorgen en klachten te uiten. Er moet een duidelijk meldpunt zijn waar sporters terechtkunnen met hun klachten en er moeten procedures worden opgesteld om hier adequaat mee om te gaan. Er moet ook aandacht worden besteed aan preventie door bewustwording te creëren rondom ongewenste intimiteiten en de mogelijke gevolgen hiervan.

Garanderen kan alleen door goede samenwerking

Als sportclubs willen garanderen dat hun sporters veilig kunnen sporten, moeten ze ook samenwerken met externe instanties zoals hulpverleners en overheidsorganisaties. Deze instanties kunnen ondersteuning bieden bij het omgaan met situaties van ongewenste intimiteiten, het verlenen van hulp aan slachtoffers en het nemen van passende maatregelen tegen daders.

Kortom, clubs moeten er alles aan doen om een veilig sportklimaat te garanderen, vooral op het gebied van ongewenste intimiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de sportclubs om hun sporters te beschermen en actief op te treden tegen misbruik. Alleen op die manier kunnen sporters zich optimaal ontwikkelen en genieten van hun sport zonder angst of onzekerheid.

Wie vragen heeft, of meer informatie wil kan in Nederland terecht bij verschillende instanties.
Kijk voor meer informatie op de website van Centrum Veilige Sport Nederland