Dordrecht wil van sport en beweging een routine maken. De gemeente probeert deelname aan sport en lichaamsbeweging bij jongeren uit verschillende sociaaleconomische achtergronden aan te pakken. De gemeente heeft zich aangesloten bij een aanvoerdersgroep, samengesteld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het doel is om sport en beweging tot een routine te maken in het leven van jonge gezinnen in vier buurten in Dordrecht West.

Sport integreren in gezinslevens

De gemeente wil op lange termijn sporten en bewegen integreren in gezinslevens. Onderzoek toont aan dat wanneer sport en beweging een gezinsroutine zijn, de kans groter is dat mensen hun hele leven blijven bewegen. De gemeente gaat gesprekken voeren met gezinnen in de betrokken buurten om hun belemmeringen voor sport en beweging weg te nemen. Het doel is om inzicht te krijgen in de behoeften en obstakels van de doelgroep en om maatwerkoplossingen te ontwikkelen.

Behoeften van gezinnen in kaart brengen

De gemeente zal sport- en beweegcoaches inzetten om de behoeften van gezinnen in kaart te brengen. Zo kunnen zij hen helpen die eerste stap te zetten naar een actievere levensstijl. De aanpak zal worden afgestemd op de individuele behoeften en omvat mogelijk acht uur per traject. Als deze aanpak succesvol blijkt, overweegt de gemeente uitbreiding naar andere gebieden.

Dordrecht gaat netwerken benutten

Dordrecht zal bestaande netwerken en organisaties benutten om bewoners actiever te betrekken bij sport en beweging. Zoals inloopmomenten voor jonge ouders en samenwerking met lokale instanties. De gemeente hoopt in een half jaar antwoorden te vinden en concrete acties te definiëren voor de betrokken buurten. Dat geldt ook voor het raamwerk voor uitbreiding naar andere gebieden.

Samenwerking en maatwerk

Arthur van Moorst, strategisch beleidsadviseur Sport bij de gemeente Dordrecht, benadrukt op de site van Alles Over Sport het belang van samenwerking en maatwerk. Hij adviseert andere gemeenten om zich te richten op specifieke leeftijdsgroepen en problematiek, en beleidsdoelen te verbinden om gezamenlijk te werken aan oplossingen. Hij benadrukt ook het nut van contacten met andere gemeenten om van elkaars ervaringen te leren en te groeien. Dit initiatief laat zien hoe gemeenten actief bezig kunnen zijn met het verminderen van kansenongelijkheid in sport en beweging door maatwerk en samenwerking.